NAZIV AKTIVNOSTI

Tehnološka posodobitev vinske kleti iz naslova 7. javnega razpisa iz podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2021 za kmetije

POVZETEK

Naša kmetija spada med ekološke kmetij. Na javnem razpisu v letu 2022 je kandidirala za nakup lesenih sodov. S tem bomo povečali produktivnost kleti in ustvarili optimalne pogoje za staranje vin v hrastovih sodih in povečanje kvalitete naših vin. Naložba je bila nujna, zaradi potrebe po večji produktivnosti kmetije in po povečevanju zalog staranih vin v hrastovih sodih, posodobitve kmetijske proizvodnje in prilagajanja trgu in povečanje izvoza.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V vinski kleti smo nabavili nove hrastove sode kapacitete 500 L in 1000 L za potrebe maceracije in skladiščenja vina.

CILJI

Povečanje produktivnosti predelave;
Vzdrževanje optimalne maceracije;
Podaljšati staranja vina;
Inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP
Zavezanost k ekološki pridelavi in predelavi.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje tržne proizvodnje vin zaradi povečanja kapacitete barique sodov;
Posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin
Izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine vin;
Povečanje izvoza;
Ekološka predelava grozdja v vino;
Zmanjševane emisije TGP.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020